Artiklar om LOU inom AffärsConcept

 • Effektiva utvärderingsmodeller

  För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • Utbildningar på hemmaplan

  Vill du att vi kommer till er och håller utbildning? Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar. Är ni flera kommuner, landsting eller myndigheter som vill gå samman och beställa en gemensam utbildning så går det naturligtvis bra.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag

  På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • Affärsrådgivning och timbank

  Lätt att köpa - lätt att använda!
  Behöver du kvalificerad rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor? Vi kan hjälpa dig med förstudie, utvärdering av anbud, avtalsuppföljning med mera.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • Kalendarium AffärsConcept

  Kalender för våra utbildningar och andra aktiviteter.

 • Concept 2, Certifierad upphandlare

  Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

 • Concept 1, Diplomerad upphandlare

  Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

  Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • Upphandling

  Vi genomför upphandlingar i olika omfattning på uppdrag av dig som kund eller självständigt. Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet inom alla upphandlingsområden.

 • Upphandling - vi hjälper dig i alla delar

  Vi genomför upphandlingar i olika omfattning på uppdrag av dig som kund eller självständigt. Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med bred erfarenhet och med bakgrund inom de flesta upphandlingsområden.

 • Direktupphandling

  Vid en upphandling finns det olika förfaringssätt att välja på. I vissa fall, vid mindre upphandlingar kan du använda dig av direktupphandling. Direktupphandling är upphandlingar som rör sig om ett lägre värde, då ett vanligt anbudsförfarande skulle vara alltför kostsamt i förhållande till upphandlingens storlek.

 • Genomförda upphandlingsuppdrag

  Vi genomför upphandlingar inom de flesta områden. Under 2016 genomförde vi över 400 upphandlingar för landsting, kommuner samt organisationer och företag som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

 • Anlita en upphandlingskonsult

  Vill du anlita en konsult inom något av våra affärsområden: Upphandling, Interim, Utredning, Upphandlingsrätt och Uppföljning.

  Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

 • Förhandling i offentlig upphandling

  Lär dig hur du kan använda förhandlingar i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella livet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar. Vi arbetar i workshops i form av gruppövningar

 • Viktigt vid avtalsuppföljning

  Att inte innefatta avtalsuppföljning vid en upphandling är ett vanligt misstag. Om du som beställare inte tänkt på avtalsuppföljning vid behovsanalys eller kravspecificering samt i avtalsvillkoren skapar det problem under avtalstiden. Du som beställare måste säkerställa att ett antal krav uppfylls redan i upphandlingsunderlaget för att nå en framgångsrik avtalsuppföljning.

 • Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående. Under denna utbildningsdag lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys kan utforma olika typer av upphandlingar. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg.

 • Att tänka på vid en upphandling

  Det är mycket att tänka på vid upphandling och direktupphandling. När du bestämt vad du ska upphandla måste du bestämma vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt för varan eller tjänsten. En normal upphandling tar cirka sex månader så var ute i god tid om du behöver hjälp med din upphandling.

 • Direktupphandling och att avropa från ramavtal

  Utbildning där du lär dig hur du får använda direktupphandlingar och hur du får avropa från befintliga interna och externa ramavtal. Du får även kunskap om hur du genomför en förnyad konkurrensutsättning. Under utbildningen får du information om juridiska och affärsmässiga förutsättningar för att använda och avropa från ramavtal på bästa sätt.

  JUST NU är det tekniskt fel vid bokning av utbildningen Direktupphandling. När du har gjort din bokning så får du en vit svarssida - din bokning har dock gått igenom och du får inom kort ett bekräftelsemejl.

 • Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

  Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

  Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerad, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna för hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.