Upphandlingsrätt

Vi kan hjälpa dig med juridiska frågeställningar inom upphandlingsområdet. Du kan få juridisk rådgivning, ombud vid överprövning, stöd vid upphandlingsrättsliga processer och rättsutredningar.

Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt

Vi har omfattande erfarenhet av att bistå offentlig sektor med stöd i frågor avseende LOU, LUF, LUFS, LOV och LUK. Vi kan erbjuda dig en mängd tjänster relaterade till det upphandlingsrättsliga området som bland annat:

 • rådgivning
 • stöd vid upphandlingsrättsliga processer
 • rättsutredningar
 • ombud vid överprövning

Viktigt att se helheten

Vi anser att vikten av att se samband mellan juridiska frågeställningar och affärsmässiga avväganden inte kan underskattas. Våra medarbetare besitter såväl djup teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet av upphandlingsarbete. Detta ser vi som en avgörande faktor för att kunna ge våra uppdragsgivare ett kvalificerat juridiskt stöd inom ett så mångfacetterat område som offentlig upphandling.

Rådgivning

Vi kan ge dig rådgivning avseende juridiska frågeställningar kopplade till offentlig upphandling. Med förståelse för affärsmässiga och juridiska avvägningar som fordras för att genomföra goda affärer och att upprätthålla en väl fungerande upphandlingsverksamhet kan våra konsulter bistå med hjälp att hantera de juridiska frågeställningar som aktualiseras under hela upphandlingsprocessen.
Frågeställningarna i rådgivningen kan behandla exempelvis

 • val av förfarande
 • särskilda kontraktsvillkor (bla miljöaspekter, social hänsyn)
 • förhandling
 • förutsättningar för direktupphandling
 • bedömning vid prövning och utvärdering av anbud

Upphandlingsrättsliga processer

Vid överprövningsärenden och andra upphandlingsrättsliga processer kan vi erbjuda kompetenta konsulter med omfattande erfarenhet. Vi har de senaste åren bistått ett stort antal upphandlande myndigheter och enheter i bland annat överprövningsärenden och kan ge din organisation stöd genom hela domstolsprocessen.

Rättsutredningar

Vi har lång erfarenhet av att genomföra rättsutredningar avseende frågor kopplade till offentlig upphandling. Vi kan hjälpa er med utredningar inom ett stort antal områden, allt från begränsade frågeställningar till mer omfattande utredningar.

 • förutsättningar för förhandlat förfarande
 • förutsättningar för tjänstekoncession
 • beräkning av kontraktsvärden
 • interna kontrakt

Intresseanmälan upphandlingsrätt

Är du intresserad av att anlita oss för ett upphandlingsrättsligt uppdrag inom offentlig upphandling? Fyll i nedantående formulär. Vi kontaktar dig inom kort

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar