Utbildning

Concept 2, Certifierad upphandlare

Passar för erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden och som efter ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under femton dagar.

Du lär dig:

 • EG-rätt i förhållande till LOU
 • fördjupning ramavtal
 • viktiga rättsfall, diskussioner
 • överprövning, undvika - vinna
 • förvaltningsrätt
 • direkta- och indirekta kostnader
 • kalkylmodeller
 • förvalta och följa upp avtal
 • projektledning av upphandlingar
 • ledarskap
 • organisationskultur
 • innovationsupphandling
 • utvärderingsmodeller
 • formulera krav på IT-system och IT-tjänster
 • byggentreprenader

Pris: 64 500 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Certifikat, kursdokumentation, lunch och fika

Jag vill anmäla mig

Upplägg

Ämnesblock 1 - Juridik

 • ger dig tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa dig i LOU och övrig relevant lagstiftning
 • du får förutsättningar att kunna ge råd och tillämpa bestämmelserna

Ämnesblock 2 - Affären

 • ger dig kunskap om ekonomin och förutsättningar för att kunna genomföra en god affär
 • du lär dig bedöma om ett avtal är lämpligt och att självständigt formulera olika typer av avtal

Ämnesblock 3 - Metod, strategi och organisation

 • du lär dig utifrån juridiska- och affärsmässiga bedömningar att välja den bästa metoden och strategin för olika typer av upphandlingar
 • du får kunskap hur du kan planera din affär utifrån organisationens struktur

Ämnesblock 4 - Kravformulering

 • du fördjupar dina kunskaper i att formulera krav utifrån beställarens specifika behov
 • du lär dig anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantör får den bästa affären

Ämnesblock 5 - Fördjupning

 • du får kunskap om hur du genomför en ändamålsenlig IT-upphandling
 • du lär dig säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar genom att använda standardavtal och administrativa föreskrifter

Pedagogik

Under ämnesblocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa ämnesblock presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter.

Datum 2017
Block 1, 7 - 9 mars
Block 2, 18 - 20 april
Block 3, 30 maj-1 juni
Block 4, 12 - 14 september
Block 5, 7 - 9 november

Utbildningen hålls på Hotell Hilton, Slussen, Guldgränd 8

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Platser kvar Detaljer

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Jonas Frändestam

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 34
Mobil:
076 213 49 53
:

Johan Breidemalm

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 62
Mobil:
072 534 82 62
:

Björn Westin

Upphandlingsstrateg, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 31
Mobil:
070 745 56 34
:

Carl-Erik Ewerthz

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 69
Mobil:
076 526 90 69
: