Beställardagar

Våra kostnadsfria beställardagar är knutna till ett specifikt ramavtal eller ramavtalskategori. Programmet innefattar såväl intressanta föredrag, diskussioner, fika som lunch.

Observera att anmälan endast kan göras i anslutning till respektive beställardag, när inbjudan gått ut.

För närvarande är inga beställardagar planerade.