Hållbar leverantör 2.0 - Så klarar du kraven på socialt ansvarstagande som kommuner och landsting ställer

Många av de produkter som kommuner, landsting och regioner upphandlar framställs i länder där riskerna är höga för att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter kränks. Sedan 2015 samarbetar SKL Kommentus och Sveriges landsting och regioner med att säkerställa att de produkter som köps in är framställda under ansvarsfulla förhållanden. Vi har utvecklat gemensamma krav och vi samarbetar i arbetet med uppföljning.

Under hösten arrangerar vi seminarium på två orter där du som leverantör får stöd och hjälp med vilka interna processer och rutiner som måste finnas på plats för att identifiera och förebygga riskerna i din leveranskedja. Under seminariet går vi igenom vilka krav som ställs (mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption), vilka interna rutiner som måste finnas på plats för att klara kraven samt hur uppföljning av krav genomförs och bedöms.

Seminariet vänder sig i första hand till dig som är leverantör eller underleverantör till kommuner, landsting och regioner samt deras bolag och säljer produkter som har ett ursprung i så kallade högriskländer.

Under hösten hålls seminariet på följande orter:

  • Karlstad 17 okt
  • Växjö 21 nov - Växjö Konserthus

Seminariet är kostnadsfritt. Förutom att ge dig en berikande eftermiddag i hållbarhetens tecken bjuder vi på lunch och fika.

Program

  • 11.30 Lunch
  • 12.30 Genomgång av sociala krav och vad dessa innebär för leverantören - Pauline Göthberg (Nationell samordnare, Sveriges landsting och regioners nationella kansli för socialt ansvarsfull upphandling) och Peter Nohrstedt (Hållbarhetschef, SKL Kommentus)
  • 13.40 "Hur går revisionen till i praktiken?" Erika Ekman, Trossa AB
  • 14.10 Fika och Workshop - vi diskuterar olika case kopplat till ovanstående
  • 15.15 Sammanfattning och avslutning

Arrangör är Sveriges landsting och regioners nationella kansli för socialt ansvarsfull upphandling och SKL Kommentus Inköpscentral

Anmälan är stängd

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar