Ramavtalsområde

Upphandling e-arkiv 2013

Via ramavtalet Upphandling e-arkiv kan du köpa tjänster och produkter inom området e-arkiv. Du har även möjlighet att köpa konsulttjänster kring införande av e-arkiv. Vår målsättning är att ramavtalet ska erbjuda ett gemensamt arbetssätt och ett förenklat avropsförfarande för er så att ni kan införa, förvalta och utveckla ett e-arkiv.

Ramavtalet säkerställer en långsiktig informationsförsörjning och bidrar till en ökad effektivisering och tillgänglighet till information inom arkiven.

Genom att införa e-arkiv är du med och skapar den moderna basen för demokrati och underlättar dessutom tillgången till information. Ta tillfället i akt att ta ett stort kliv in i framtiden!

Vi vill höra vad du tycker!

Dessutom kommer en ny upphandling av e-arkiv göras. Synpunkter på nuvarande avtal är därför mycket välkomna. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Skicka dina synpunkter till avtalsansvarig : .

Ramavtalet för Upphandling e-arkiv omfattar:

Ramavtalet omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt konsulttjänster kring införande av e-arkiv.

Samtliga ramavtalsleverantörer är godkända enligt de krav som finns för Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du tjänsterna och produkterna från leverantören genom förnyad konkurrensutsättning.

För att du ska kunna precisera dina behov och få ett för er "rätt" och behovsanpassat e-arkiv är detta förfaringssätt mycket lämpligt.

Du hittar ramavtalet för Upphandling e-arkiv nedan tillsammans med bilagor som avropsstöd.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Ramavtalet förlängs till 2017-11-03.

E-arkiv 2013

15 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-11-04 till 2017-11-03

Ramavtalsområde: Digitalisering

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Altran Sverige AB
Namn:
Altran Sverige
Telefon:
+46-(0)31-7465550
:
Visa avtalet i Tendsign
Lemontree Enterprise Solutions AB
Namn:
Stina Bodin
Telefon:
070-150 34 90
:
Visa avtalet i Tendsign
Knowit Aktiebolag (publ)
Namn:
Thomas Gustavsson
Telefon:
+46 54 690750
:
Visa avtalet i Tendsign
Visma Consulting AB
Namn:
Erika Berggren
Telefon:
+46 (0)10 141 26 10
:
Visa avtalet i Tendsign
Ida Infront AB
Namn:
Bertil Thunberg
Telefon:
+46 13-37 37 06
:
Visa avtalet i Tendsign
Sokigo AB
Namn:
Order Avrop
Telefon:
0221-168 70
:
Visa avtalet i Tendsign
AGIO System och Kompetens i Skandinavien AB
Namn:
Jan Sundström
Telefon:
+46920225139
:
Visa avtalet i Tendsign
Formpipe Software AB
Namn:
Joar Palm
Telefon:
+46 (0)7 65 25 90 64
:
Visa avtalet i Tendsign
R2B Software AB
Namn:
Joar Swenning
Telefon:
0184957585
:
Visa avtalet i Tendsign
CGI Sverige AB
Namn:
Lennart Jonsson
Telefon:
+46 8 775 8000
:
Visa avtalet i Tendsign
Tieto Sweden AB
Namn:
Marc Simon
Telefon:
+46 (0)10 4810000
:
Visa avtalet i Tendsign
Advania AB
Namn:
Per-Åke Andersson
Telefon:
+46 (0) 854670209
:
Visa avtalet i Tendsign
It Fabriken Sverige AB
Namn:
Sven Sjölander
Telefon:
+ 46 31 706 16 90
:
Visa avtalet i Tendsign
Visma Enterprise AB
Namn:
Thomas Forsblom
Telefon:
+46725638087
:
Visa avtalet i Tendsign
BancTec AB
Namn:
Lennart Lundström
Telefon:
+46 8 7447592
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig digitalisering SKL Kommentus Inköpscentral

Frågor och svar om E-arkiv

Vi får många frågor om vårt ramavtal E-arkiv.
Du hittar de vanligaste frågorna och svaren samlat här >> 

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området IT- och kommunikation. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC