Ramavtalsområde

IT-konsulttjänster

Via ramavtalen för IT-konsulttjänster kan du avropa de konsulttjänster du behöver inom IT-området. Ramavtalen har ett heltäckande utbud av konsulttjänster till kostnadseffektiva priser.

IT-konsulttjänster löper ut i november 2017 och ny upphandling pågår. Se mer information om upphandlingen IT-konsulttjänster 2016 här.

Ramavtalen för IT-konsulttjänster omfattar

Ramavtalen är uppdelade på följande kompetensområden:

  • verksamhetsutveckling och strategi
  • ledning och styrning
  • systemutveckling, förvaltning och infrastruktur
  • arkitekter
  • informationssäkerhet
  • användarbarhet, information och webb

Inom varje kompetensområde finns olika roller. Kompetensområdena är utvalda utifrån de vanligast förekommande kompetensområdena på marknaden.

Varje ramavtal är geografiskt uppdelat efter Sveriges län. Du hittar många mindre, lokala leverantörer, vilket gör att du får närmare till marknaden.

Avropa och beställ via olika modeller

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, har anmält avrop avropar du de tjänster du ska ha, antingen genom förnyad konkurrensutsättning eller rangordning.

Tillvägagångssättet ser olika ut beroende på hur stor din beställning är:

  • uppdrag upp till 160 timmar avropar du genom ett rangordnat förfarande
  • uppdrag över 160 timmar avropar du genom förnyad konkurrensutsättning

Genom en tydlig fördelning på kompetensområden så blir avropsförandet förenklat samtidigt som preciseringen i ditt avrop ökar. Detta har även öppnat upp för nischade företag att vara ramavtalsleverantör till ramavtalet.

Du hittar ramavtalen för IT-konsulttjänster nedan. I höger meny under relaterad information finns en vägledning och en mall för avrop.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Samtliga ramavtal är förlängda till 2017-11-14.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-11-15 till 2017-11-14

Ramavtalsområde: IT-produkter och tjänster

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom kompetensområdet verksamhetsutveckling och strategi och är uppdelat per län.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Namn:
SKI Kundsupport ADMIN
Telefon:
+46 (0)8-525 029 96
:
Visa avtalet i Tendsign

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-11-15 till 2017-11-14

Ramavtalsområde: IT-produkter och tjänster

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom kompetensområdet Systemutveckling/-förvaltning & infrastruktur och är uppdelat per län.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Namn:
SKI Kundsupport ADMIN
Telefon:
+46 (0)8-525 029 96
:
Visa avtalet i Tendsign

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-11-15 till 2017-11-14

Ramavtalsområde: IT-produkter och tjänster

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom kompetensområdet Ledning och styrning och är uppdelat per län.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Namn:
SKI Kundsupport ADMIN
Telefon:
+46 (0)8-525 029 96
:
Visa avtalet i Tendsign

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-11-15 till 2017-11-14

Ramavtalsområde: IT-produkter och tjänster

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom kompetensområdet informationssäkerhet och är uppdelat per län.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Namn:
SKI Kundsupport ADMIN
Telefon:
+46 (0)8-525 029 96
:
Visa avtalet i Tendsign

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-11-15 till 2017-11-14

Ramavtalsområde: IT-produkter och tjänster

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom kompetensområdet arkitekter och är uppdelat per län.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Namn:
SKI Kundsupport ADMIN
Telefon:
+46 (0)8-525 029 96
:
Visa avtalet i Tendsign

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-11-14 till 2017-11-14

Ramavtalsområde: IT-produkter och tjänster

Ramavalet omfattar IT-konsulttjänster inom kompetensområdet användbarhet, information och webb och är uppdelat per län.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Namn:
SKI Kundsupport ADMIN
Telefon:
+46 (0)8-525 029 96
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig IT-produkter och tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom digitalisering samt IT-produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC