Ramavtalsområde

Försäkring av tjänstepension

Via ramavtalet för försäkring av tjänstepension får du möjlighet att avropa på ett område som är kännetecknat av stor komplexitet. Den stora fördelen är att du inte behöver inte ta fram en kravspecifikation och utvärderingskriterier själv utan kan köpa tjänsterna via det färdiga ramavtalet.

Ramavtalet för försäkring av tjänstepension omfattar

Ramavtalet omfattar försäkring av tjänstepensioner enligt KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser.

Pensionsförsäkring med löpande premieinbetalning inkluderar:

  • förmånsbestämd Ålders Pension (FÅP) i KAP-KL
  • premiebefrielse
  • efterlevandepension

I ramavtalet finns även möjlighet till partiell inlösen av intjänad pensionsrätt - IPR samt pensionsadministration som ingår för de pensionsförmåner som försäkras.

Upphandlingen omfattar inte:

  • försäkring av Särskild avtalspension (SAP-R, SAP-Ö).
  • försäkring av Alternativ pension som är premiebestämd
  • löneväxling

Nytt avtal 2017

Avtalen Pensionsadministration och Försäkring av tjänstepension har slagits ihop och blivit ett nytt ramavtal - Pension 2016.

Fördelar med ramavtalet

Den omedelbara fördelen med ramavtalet är att upphandlingen redan är klar. Du behöver inte själv ta fram någon kravspecifikation eller utvärderingskriterier. Förutom detta så innefattar ramavtalet en så kallad exiträtt.

Exiträtt innebär att du kan säga upp avtalet i förtid om leverantören gör förändringar i villkoren som gör att försäkringspremierna ökar kraftigt.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop avropar du genom förnyad konkurrensutsättning. Därefter beställer du tjänsterna via vinnande leverantörer.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Du hittar publicerade avtalsbilagor för Försäkring av tjänstepension 2012-2 nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-09-16 till 2017-09-15

Ramavtalsområde: Bank- och försäkring

Ramavtalsområdet omfattar försäkring av tjänstepensioner enligt KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser. Ramavtalsområdet omfattar pensionsförsäkring med löpande premieinbetalning för; Förmånsbestämd Ålders Pension (FÅP) i KAP-KL, Premiebefrielse, Efterlevandepension. Ramavtalsområdet omfattar även möjlighet till partiell inlösen av intjänad pensionsrätt - IPR.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Livförsäkrings AB Skandia (Publ)
Namn:
Peter Matiasson
Telefon:
060-18 54 85
:
Visa avtalet i Tendsign
KPA Pensionsförsäkring AB (publ)
Namn:
Anna Palm
Telefon:
+46 (0)8 665 04 81
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig finansiella tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Pensioner för kommun- och landstingsanställda

Boken "Din trygghet på jobbet" tar upp frågor om ekonomiska skydd för anställda, handläggare och chefer inom kommunsektorn. Boken är författad av Annika Creutzers, expert på privatekonomi. Läs mer om boken här

Samarbete med Säkra AB

I upphandlingen för Försäkring av tjänstepension har vi samarbetat med företaget Säkra  AB 

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Bank-och försäkring. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC