Ramavtalsområde

Vagnparksfinansiering

Ramavtalet för vagnparksfinansiering erbjuder en finansieringslösning med bra villkor. Ramavtalet är anpassat för dig som vill ha tillgång till bil men utan krav på att du ska köpa fordonet.

Ramavtalet Vagnparksfinansiering 2012-2 omfattar:

  • Vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton utan krav på köp av tilläggstjänster.

Du får:

  • Större valfrihet
  • Förmånligare villkor
  • Finansiering utan krav på köp av ytterligare tjänster.

Observera att du inte kan köpa bilar via ramavtalet, för detta ändamål använder du våra fordonsavtal.

Vagnparksfinansiering 2012-2 löper ut i september 2017 och ska ersättas av Finansiell fordonsleasing 2017 där upphandling nu pågår.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop avropar du genom förnyad konkurrensutsättning. Därefter kan du beställa tjänsterna av vinnande leverantör. Ytterligare information om tillvägagångssättet hittar du i avropsmallen under rubriken Vagnparksfinansiering 2012-2 nedan.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor nedan.

Ramavtalet Vagnparksfinansiering 2012-2 har förlängts till 2017-09-08.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2013-09-09 till 2017-09-08

Ramavtalsområde: Finansiella tjänster

Avtalsområdet omfattar finansiell leasing av fordon under och över 3,5 ton. Upplägget är rent finansiellt utan krav på köp av tilläggstjänster. Vid avrop sker initial en förnyad konkurrensutsättning där räntemarginaler fastställs. Det är det lokala bankkontoret som besvarar den förnyade konkurrensutsättningen. Efter avrop så tecknas ett finansieringsavtal med vinnande leverantör. Exemplet "Förlagan Avropsavtal" kan användas som ett komplement till finansieringsavtalet.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Nordea Finans Sverige AB
Namn:
Lennart Spångberg
Telefon:
+46 (0)10 1561555
:
Visa avtalet i Tendsign
Handelsbanken Finans Aktiebolag
Namn:
Olof Sjöblom
Telefon:
+46(0)8 7014699
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig finansiella tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom Fordonsområdet. Du får information via e-post om avtalet som till exempel uppdateringar, förändringar och andra nyheter.

SKL Kommentus UC