Artiklar om Ombudsavtal inom SKL Kommentus Inköpscentral

  • Konsulentstödd familjehemsvård 2016

    Upphandlingen Konsulentstödd familjehemsvård 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling för de 68 kommuner runtom i Sverige som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen och är ramavtalspart.

  • Våra ramavtal och kategorier

    Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier enligt nedan. Inom varje kategori är fem avtal synliga. Vill du se fler väljer du "Visa alla ramavtal".