Artiklar om Ombudsavtal inom SKL Kommentus Inköpscentral

  • Konsulentstödd familjehemsvård 2016

    Upphandlingens syfte är att möta kommunernas behov av konsulentstödd familjehemsvård samt stöd och handledning till de familjehem som är i kommunens egen regi.

  • Våra ramavtalsområden

    Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster till din verksamhet. Du hittar våra ramavtalsområden med tillhörande ramavtal nedan. Ramavtalen är resultatet av den vägledning vi fått av er som arbetar inom kommun och landsting.