Artiklar om Regionalt ramavtal inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • Företagshälsovård STIC 2014

  Ramavtalet företagshälsovård avser en oberoende experttjänst inom arbetsmiljö och rehabilitering. Genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa kan företagshälsovården förebygga och undanröja hälsorisker på din arbetsplats.

 • Nyheter från vårt Skånekontor

  Sedan den 5 maj erbjuder vi nu ett nytt regionalt ramavtal inom området däck och däckservice för kommuner, bolag och landsting/regioner i Skåne och inom Kalmar kommun.

 • Solna stad ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

  Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

 • Ledningsrenoveringar VA-ledningar STIC 2016

  Detta ramavtal ska tillhandahålla arbeten och entreprenader av ledningsrenoveringar för trycksatta VA-ledningssystem.

 • Fler ser värdet med STIC:s regionala ramavtal

  Stockholms Inköpscentral, STIC, har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnas upphandlingar efter regionala behov och gemensamma ramavtal tas fram. Idag ingår elva av länets kommuner i STIC, och fler tillkommer löpande.

 • Offentlig belysning STIC 2015

  Ramavtalet innebär att din kommun kan lägga ut ansvaret för den offentliga belysningen på entreprenad. Leverantören åtar sig att upprätthålla en drift- och personsäker, estetisk och ekonomisk offentlig belysning med minimal miljöpåverkan. Följden blir god trafiksäkerhet och allmän trygghet för kommunens invånare.

 • Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

  Kommuner behöver fortlöpande underhålla sina gator, cykelvägar och parkeringsplatser. Vatten är alla vägars och gators största fiende och på senare tid har problem med avvattning blivit allt mer aktuellt. Behoven av förebyggande åtgärder som förhindrar nedbrytningen av gator har fått en allt högre prioritet.

 • Beredskapstjänst inom vård och omsorg STIC 2016

 • Våra ramavtalsområden

  Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster till din verksamhet. Du hittar våra ramavtalsområden med tillhörande ramavtal nedan. Ramavtalen är resultatet av den vägledning vi fått av er som arbetar inom kommun och landsting.