E-arkiv 2016

Upphandlingen omfattar både produkter och konsulttjänster för e-arkiv. Ambitionen är att avrop och beställning på det kommande ramavtalet ska bli lättare än tidigare. Vägen till att använda, administrera och vidareutveckla funktionen för din organisation blir därmed kortare.

E-arkiv 2013 löper ut i november 2017 och nu pågår arbetet med förfrågningsunderlaget för nästa ramavtal - E-arkiv 2016. Förfrågningsunderlaget kommer att skickas ut i en extern remiss innan det slutgiltiga underlaget annonseras.

Om upphandlingen

Vår målsättning är att E-arkiv 2016 ska erbjuda en bredare omfattning av produkter och tjänster samt ett förenklat avropsförfarande. På så sätt underlättas införandet, förvaltningen och utvecklingen av ett e-arkiv i din verksamhet.

Varför upphandlar vi e-arkiv?

Upphandlingen syftar till att täcka behovet av e-arkivering hos kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Ytterligare ett syfte är att göra det väsentligt enklare att anskaffa en relativt komplex funktion istället för att göra en egen upphandling.

Tidplan för upphandlingen

Arbetet med förfrågningsunderlaget har försenats och därför justeras tidplanen. Då vi vill att alla intresserade ska få tid att granska den externa remissen, skjuter vi fram remissen till direkt efter sommaren. Annonsering kommer att ske under hösten och planerad avtalsstart är januari 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ida Herbertson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 67
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området IT- och kommunikation. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC