E-litteratur 2017

Den digitala utvecklingen av boken ställer krav på kommun-, skol- och sjukhusbibliotek att tillhandahålla e-litteratur till sina låntagare. Upphandlingen som är en tjänst omfattar system där biblioteken väljer, precis som för tryckta böcker, vilken litteratur man vill köpa in.

I tidigare och kommande litteraturavtal ingår tryckt litteratur, med och utan biblioteksutrustning, på olika språk. Våra samtal med upphandlande myndigheter, intresseorganisationer, leverantörer och förlag visar dock en stor efterfrågan på e-böcker.

Om upphandlingen E-litteratur 2017

Att läsa böcker via mobilen eller surfplattan lockar många, inte minst de som har svårt att ta till sig den vanliga tryckta formen. E-litteratur speglar därför bibliotekens uppgift att främja läsandet och förse låntagarna med gratis litteratur. Det stämmer även överens med de krav som råder på kurslitteratur gällande olika pedagogiska inriktningar, förutsättningar samt åldrar.

Fördelarna med digitala böcker är flera:

  • Användaren har alla sina e-böcker samlade på samma ställe
  • Det går att välja typsnitt och teckenstorlek
  • E-boken öppnas alltid på sist lästa sida
  • Utomstående kan inte se vad du läser

Varför upphandlar vi e-litteratur?

Under förstudien av Litteratur 2016 insåg vi att e-litteratur kräver en egen upphandling på grund av:

  • Det är en annan leverantörsmarknad än för traditionella böcker
  • Prissättningen varierar
  • Det finns inga nuvarande standarder

Med en samordnad upphandling kan vi förhandla fram fördelaktiga prissättningar och betalningsmodeller samt en gemensam standard för hur den bakomliggande tekniken ska se ut. Dessa faktorer är svåra att få till som enskild upphandlare.

Var med och påverka

Då e-litteratur är en helt ny upphandling för oss fokuserar vi på tät dialog med marknad och användare. Dessutom söker vi personer som kan tänka sig vara med i avtalsgruppen för E-litteratur 2017. Medlemmarna är med i hela processen och har stort inflytande på hur avtalet ska utformas.

Vill du vara med i avtalsgruppen, anmäl dig till höger.

Tidplan för upphandlingen

Eftersom e-litteraturupphandlingen tillkom till den ursprungliga upphandlingsplanen är tidsplaneringen fortfarande ungefärlig. Förstudien kommer pågå hösten 2017. Annonsering är planerad till Q2 2018 och vi beräknar ha ett färdigt ramavtal Q3 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Utbildning och lärande

Tipsa en vän

Kontaktperson

Marita Lohmander

Kategoriansvarig utbildning och lärande, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 02
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Utbildning- och lärande. Du får nyheter och information via e-post.

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

SKL Kommentus UC