Finansiell fordonsleasing 2017

Denna upphandling fyller ett behov hos många organisationer: tillgång till vagnpark bestående av en eller flera fordon. Finansiell leasing ger dig nyttjanderätt utan att behöva köpa, 50 procent av momsbeloppet på leasingavgiften är dessutom avdragsgill.

Upphandlingen görs efter önskemål om renodlad leasing utan tilläggstjänster, det vill säga en enbart finansiell lösning. Finansiell fordonsleasing 2017 ersätter ramavtalet Vagnparksfinansiering 2012-2 som löper ut i september 2017.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton. Leverantören ska via en beställningsportal löpande tillhandahålla det bilmärke den upphandlande myndigheten önskar beställa.

Varför upphandlar vi finansiell fordonsleasing?

Upphandlingens syfte är att komplettera våra övriga ramavtal för fordon med en ren finansieringslösning. Oavsett vilket fordonsavtal man använder idag är det möjligt att avropa från Finansiell fordonsleasing 2017. Ambitionen är också ett förenklat avropsförfarande.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering är avslutad och utvärdering pågår. Avtalsstart är september 2017.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Fordon

Tipsa en vän

Kontaktperson

Mauritz Canevall

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 05
Mobil:
076 125 19 23
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Fordon. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC