Fordon 2018

Ramavtalen för fordon är bland de mest använda i vår avtalsportfölj. Nu gör vi upphandlingen Fordon 2018 som även fortsättningsvis ger dig och din organisation tillgång till ett stort fordonsutbud. Urvalet kommer bestå av olika varumärken och modeller till bra priser.

När ramavtalet blir klart ska det ersätta Fordon 2014-2 som löper ut i april 2019.

Hjälp oss göra Fordon 2018 så bra som möjligt!

Vi vill att upphandlingen motsvarar dina förväntningar. Därför ber vi om hjälp under några minuter att besvara vår frågeenkät. Enkäten är riktad till upphandlingsavdelningar, fordonsansvariga eller motsvarande funktioner och ska tjäna som underlag till förstudien samt ge överblick av våra kunders fordonsbehov framöver. Fordon 2018 anpassas sedan efter detta.

Oavsett om du redan beställer på våra nuvarande fordonsavtal eller överväger att göra det på kommande avtal kan du besvara enkäten. Tack för din medverkan! Svara på enkäten här

Om upphandlingen Fordon 2018

Upphandlingen omfattar fabriksnya

  • personbilar
  • transportfordon med vikt upp till 3,5 ton.

Under förstudien kommer vi ta ställning till om Fordon 2018 ska innefatta

  • ytterligare delområden
  • andra fordonsgrupper
  • tillhörande tjänster
  • kompletteringar från befintligt ramavtal

Varför upphandlar vi fordon?

Tillgång till fordon är viktigt i många av våra kunders verksamheter. Därför vill vi att beställningen av bilar ska ske på ett enkelt, effektivt sätt till förmånliga villkor. Med erfarenhet från tidigare avtal har SKI fått förmånliga rabatter hos generalagenturerna som sedan kan förstärkas vid beställning hos de lokala återförsäljarna.

Var med och påverka

Vi söker personer som vill vara med i avtalsgruppen för Fordon 2018. Gruppmedlemmarna är med i hela processen och har stort inflytande på hur avtalet ska utformas. Är du upphandlare, fordons-, miljö- eller HR-ansvarig är dina sakkunskaper och åsikter välkomna.

Vill du vara med i avtalsgruppen, anmäl dig till höger.

Tidplan för upphandlingen

Förstudien pågår. Annonsering planeras till Q2 2018 och målsättningen är att ramavtalet ska vara färdigt för avrop Q4 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Fordon

Tipsa en vän

Kontaktperson

Anna Persson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 06
Mobil:
072 746 88 25
:

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom Fordon. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC