HVB för vuxna med missbruk/beroende

Den här upphandlingen omfattar externa placeringar av hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med missbruk/beroende. Kommuner som har valt att delta i och sedan använda ramavtalet har haft möjlighet att vara med och påverka kraven i upphandlingen.

Information augusti 2017: Upphandlingen överprövad

Upphandlingen har överprövats för Delområde 2 - Behandling avseende täthetsschema.

Övriga delområden
1 - Utredning
3 - Behandling
4 - Omvårdnad

berörs inte av överprövningen. Målet handläggs med nummer 16038-17.

Vi återkommer fortlöpande med information i överprövningsärendet.

Om upphandlingen HVB för vuxna med missbruk/beroende

Upphandlingen omfattar externa placeringar av HVB för vuxna med missbruk/beroende. Mer ingående vad ramavtalet ska omfatta beskrivs i det förfrågningsunderlag som annonserats.

Hur går vi tillväga?

Den här upphandlingen genomför vi som ombud för de kommuner som vill delta i och använda det kommande ramavtalet. Den som anmält sig till att delta i upphandlingen blir ramavtalspart och är förbunden att använda ramavtalen under ramavtalsperioden.

Varför upphandlar vi HVB för vuxna med missbruk/beroende?

Upphandlingar av externa placeringar är komplexa och resurskrävande för en enskild kommun att genomföra. Vi har arbetat inom området sedan 2011 och har byggt upp en specialistkompetens. Vi har också en avtalsdatabas som gör det enkelt för handläggaren att utifrån individens behov hitt rätt HVB.

För att underlätta för kommuner har vi utformat ett system för samordnad uppföljning av verksamheterna på ramavtalen. Systemet fördelar uppföljningsarbetet mellan oss och deltagande kommuner. Vi har även utformat en uppföljningsmall som används vid varje uppföljning. Mallen ska standardisera och höja kvaliteten på uppföljningarna av verksamheterna som ramavtalet omfattar.

Tidplan för upphandlingen

Ramavtalet planeras vara klart september 2017.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jenny Åberg

Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 661 62 16
:
SKL Kommentus UC