IT-konsulttjänster 2016

För att tillgodose våra kunders behov av IT-konsulttjänster omfattar vår upphandling ett brett utbud av tjänster. Den här upphandlingen är tänkt att ersätta befintligt ramavtal IT konsulttjänster 2012.

It konsulter

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar initialt IT-konsulttjänster inom områdena

  • verksamhetsutveckling och strategi
  • ledning och styrning
  • systemutveckling, förvaltning och infrastruktur
  • arkitekter
  • informationssäkerhet
  • användarbarhet, information och webb

Omfattningen kan komma att ändras en del efter förstudien är genomförd, eller grupperas under andra rubriker, men i stora drag kommer upphandlingen att täcka dessa områden.

Kommande avtal är tänkt att ersätta befintligt ramavtal IT konsulttjänster 2012 som löper ut i november 2017. Det avtalet har ett ramavtal per område ovan.

Varför upphandlar vi IT-konsulter?

Upphandlingen syftar till att täcka IT-konsultbehovet hos kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Vi vill också med det här ramavtalet göra det enklare för våra kunder att beställa konsulttjänster genom vårt ramavtal istället för att göra en egen upphandling.

Var med och påverka

Du kan påverka upphandlingen genom att svara på vår enkät till höger. Vi vill ha in synpunkter både från dig som som jobbar med upphandling av IT-konsulttjänster inom offentlig sektor eller är leverantör av IT-konsulttjänster. Tack för hjälpen!

Tidplan för upphandlingen

Arbetet med förstudien har påbörjats. Avtalsstart beräknas till juli 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Magnus Wallbert

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 66
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området IT- och kommunikation. Du får nyheter och information via e-post.

Svara på vår enkät om IT-konsulttjänster

Vi vill gärna veta dina synpunkter gällande upphandling av IT-konsulttjänster. Genom att svara på enkäten får vi ett bra underlag till upphandlingen. Tack för din medverkan!

 

SKL Kommentus UC