Konsulentstödd familjehemsvård 2016

Upphandlingens syfte är att möta kommunernas behov av konsulentstödd familjehemsvård samt stöd och handledning till de familjehem som är i kommunens egen regi.

Om upphandlingen Konsulentstödd familjehemsvård 2016

Den här upphandlingen genomför vi som ombud för de kommuner som anmält att de vill använda det kommande ramavtalet. Dessa ingår även i avtalsgruppen.

Inbjudan gick ut under våren 2016 och de som anmälde sig är nu ramavtalspart och förbundna att använda avtalen under ramavtalsperioden.

Upphandlingen omfattar fem olika delområden:

Konsulentstödd familjehemsvård med handledning och annat stöd till

  • familjehem för barn och unga 0-17 år
  • familjehem i kombination med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år
  • familjehem för vuxna med missbruk/beroende
  • jourhem för barn och unga 0-17 år

samt

  • handledning och stöd till familjehem i kommunens egen regi

Varför upphandlar vi konsulentstödd familjehemsvård?

Att genomföra denna typ av upphandling är resurskrävande för en enskild kommun. Genom att ansluta sig till vårt avtal sparas både tid och resurser. Vi har också ett väl utarbetat system för uppföljning där ansvaret fördelas mellan oss och den enskilda kommunen.

Det kommer även byggas en avtalsdatabas där all väsentlig information om det konsulentstödda familjehemmet samlas. Databasen syftar också till att göra det enkelt för Socialförvaltningens handläggare att individanpassa familjehemsplaceringen.

Tidplan för upphandlingen

Ramavtalet planeras vara klart september 2017.

Har du frågor om upphandlingen kontakta ansvarig projektledare Jenny Åberg.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Sociala tjänster

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jenny Åberg

Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
040 661 62 16
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Vård- och omsorg. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC