Lunchkort 2016-2

Med det här ramavtalet kan du som arbetsgivare ge dina anställda möjlighet att köpa subventionerade luncher med elektroniska måltidskort.

Information december 2016: Upphandlingen överprövad

En ansökan om överprövning har lämnats in till förvaltningsrätten Stockholm avseende upphandlingen Lunchkort 2016-2. Den sökande leverantören menar att utvärderingsmodellen strider mot likabehandlings- och transparensprinciperna. Målet handläggs med målnummer 26908-16.

I genomsnitt ligger handläggningstid för överprövningar i förvaltningsrätten på cirka 3 månader. Vi återkommer fortlöpande med information i ärendet.

Om upphandlingen Lunchkort 2016-2

Upphandlingen omfattar subventionerade elektroniska måltidskort. Korten laddas med lunchvärde varje månad och priset för en lunch dras vid varje måltidstillfälle.

Under uppstarten när man börjar använda tjänsten, samt under avtalstiden, kommer leverantören ha support för alla som har måltidskort.

Varför upphandlar vi lunchkort?

Denna upphandling gör vi för att det är en förmån som kan vara svår att upphandla själv. Det kommer också att bli ett enkelt avtal att göra avrop ifrån avtalet.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen har blivit överprövad december 2016. Har du frågor om upphandlingen, kontakta kategoriansvarig Peo Bengtsson.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Ledning och administration

Tipsa en vän

Kontaktperson

Peo Bengtsson

Kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 10
:
SKL Kommentus UC