Stationstankning 2017

Denna upphandlings syfte är att ge smidig tillgång av drivmedel till din verksamhets person- och transportbilar på servicestation. I upphandlingen ingår även andra nödvändiga tillbehör, produkter samt tjänster som behövs för fordonens skötsel och funktion. Allt till mycket bra rabattnivåer.

Kommande ramavtal kommer att löpa parallellt med och sedan ersätta det nuvarande avtalet Stationstankning 2014 när detta löper ut juni 2018.

Om upphandlingen Stationstankning 2017

Upphandlingen omfattar

  • samtliga befintliga drivmedel för främst personbilar och lätta transportfordon på servicestation
  • automattvätt
  • tillbehör (torkarblad, glödlampor etcetera)
  • trafikprodukter (spolarvätska med mera)
  • smörjoljor

Utvecklingen av biodrivmedel både som rent bränsle och som inblandning i fossilt bränsle går snabbt. Målet med upphandlingen blir därför att ta fram ett flexibelt ramavtal som kan uppgraderas med nya bränslen och bränsleblandningar under ramavtalsperioden.

Varför upphandlar vi stationstankning?

Det befintliga ramavtalet Stationstankning 2014 har flest avropsanmälda av alla våra ramavtal. Stationstankning 2017 blir därmed en naturlig och efterfrågad ersättare.

Var med och påverka

Vi vill väldigt gärna ha kontakt med personer som kan tänka sig vara med i en avtalsgrupp för Stationstankning 2017. Vanligen sker arbetet i avtalsgruppen med en träff, alternativt telefonkonferens om det är mer lämpligt. Vi går igenom nuvarande avtal och pekar på utmaningar som kan finnas inför ny upphandling. Avtalsgruppen erbjuds sedan att få ta del av utkast till förfrågningsunderlag (avtalsgruppen skriver på en sekretesshandling) och är på så vis med i hela processen och har stort inflytande på hur avtalet skall utformas.

Till avtalsgruppen söker vi personer med:

  • god insikt i sin organisations behov och önskemål avseende drivmedel
  • kunskap om kommande lagstiftning och/eller utvecklingen inom biodrivmedel.

Vill du vara med i avtalsgruppen, anmäl dig till höger.

Tidplan för upphandlingen

Arbetet med förstudien är påbörjat och avtalsstart beräknas till sista kvartalet 2017.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Teknik- och energi

Tipsa en vän

Karolin Knutsen-Öy

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 59
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom Energiområdet. Du får nyheter och information via e-post.

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

SKL Kommentus UC