Storköksutrustning 2016

Via ramavtalet för storköksutrustning kan du köpa utrustning för exempelvis storkök inom sjukvård, skola, omsorg och personalmatsalar. Avtalet håller hög kvalitet gällande funktion, produkter, sortiment och service. De följer även Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för storkök.

Information maj 2017: Avtalsstarten försenad

Tidigare ramavtal för storköksutrustning löpte ut mars 2017. Tyvärr har vi inte nått vår målsättning att Storköksutrustning 2016 skulle ersätta dessa. Den försenade avtalsstarten beror på att utvärderingsfasen tagit betydligt längre tid än förutsett.

Följaktligen står vi utan avtal för upphandlande myndigheter att avropa från, men vi arbetar för att den avtalslösa tiden ska bli så kort som möjligt. Förhoppningen är att Storköksutrustning 2016 är klart i mitten av juni, under förutsättning att upphandlingen inte överprövas.

Vi beklagar förseningen och eventuella negativa följder det kan innebära för er.

Om upphandlingen Storköksutrustning 2016

Det nya avtalet kommer att omfatta sju olika anbudskategorier:

  • Diskmaskiner
  • Kyla
  • Värme
  • Beredning
  • Inredning
  • Servering
  • Samtliga kategorier

Varför upphandlar vi storköksutrustning?

Storköksutrustning ingår i vår basportfölj. Portföljen innehåller avtalstyper vi anser vara särskilt intressanta. Genom att ställa korrekta miljö- och funktionskrav får vi till ett bra avtal som är lätt att använda för våra avropsberättigade parter. Med möjlig volym för leverantörerna erbjuder de konkurrenskraftiga priser, samtidigt som upphandlande myndigheter inte behöver göra denna typ av upphandling själva.

Tidplan för upphandlingen

Ramavtalet beräknas vara klart för avrop juni 2017.

Om upphandlingen

  • Sista anbudsdag: 2016-09-29
  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Ledning och administration

Tipsa en vän

Kontaktperson

Jan Jäderberg

Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 14
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Fastighet- och teknik. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC