Hållbarhetskollen

Alla människor har rätt till bra arbetsförhållanden. Men vi vet idag att det finns människor som utnyttjas och far illa i sitt arbete. Ofta handlar det om slavliknande anställningsförhållanden, barnarbete och avsaknad av säkerhetsutrustning. Därför är det viktigt att vi ställer sociala och etiska krav på upphandlade leverantörer. Vi behöver också följa upp för att se att kraven efterföljs.

Omslagsbild till Broschyren Hållbarhetskollen

Vi kontrollerar, du medverkar

När kommun och landsting genomför upphandlingar ställs oftast också sociala och etiska krav i upphandlingarna. Många utgår från ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention. Men för att kraven ska vara verksamma och för att kunna likabehandla leverantörer måste det också finnas möjlighet att kontrollera leverantörerna under avtalstiden. Låt oss hjälpa dig med det!

Kostnaden för att genomföra egna revisioner är ofta hög för enskilda kommuner, landsting och deras bolag. Därför erbjuder vi vår tjänst Hållbarhetskollen, till en låg avgift, där revisorer kontrollerar om ställda sociala, etiska och hållbarhetskrav uppfylls.

Genom att du och din kommun eller landsting medverka bidrar ni aktivt till uppföljning av dessa svåra frågor. Tillsammans minskar vi risken för att upphandlade produkter har en ohållbar bakgrund.

Vid frågor, kontakta

Peter Nohrstedt

Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 07
:

Louise Svensson

Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 72
:

Sägs om Hållbarhetskollen

Våra uppföljningar av sociala krav i offentlig upphandling ger resultat visar Swedwatch senaste rapport ”Agents for Change”.

Astrid Stockenberg, hållbarhetsstrateg i Huddinge kommun berättar: 
Hållbarhetskollen är viktig för våra avtalsuppföljningar

Se även

SKL Kommentus Inköpscentral tar fram en uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod