Employer Branding 3.0 - Konsten att sälja in organisationens själ

Idag har Employer Branding kommit att bli konsten att sälja sin själ som arbetsgivare och att marknadsföra en attraktiv helhet som klarar transparensen. Kan man kommunicera denna äkthet som arbetsgivare är mycket vunnet. Men hur gör man? Vad finns det för goda exempel och vilka utmaningar står för dörren?

Flera utmaningar som exempelvis stora skillnader geografiskt och generationsväxling.

Hur är det till exempel med skillnader mellan stora städer, mellanstora städer och mindre orter samt glesbygd gällande individers beteende och vad arbetsgivare, kommuner och näringsliv kan göra för att öka attraktiviteten? Hur ska ni växla in trotjänargenerationen med digitalisterna som är beresta och ifrågasättande? Att förstå dessa förhållanden och hur man ska skapa attraktivitet som arbetsgivare eller ort – är en överlevnadsfråga.

Under seminariet får du veta mer om:

  • Introduktion till Employer Branding 3.0, konsten att sälja upplevelsen av arbetsplatsen i en tid när allt ni gör och säger bygger varumärket.
  • Utmaningarna som ligger framför dig som arbetsgivare i offentlig sektor
  • Från Employer Branding 1996 till "People Business" 2017, hur har arbetet med arbetsgivarvarumärket förändrats över tid och vad innebär begreppet idag?
  • Grundbulten - ett arbetsgivarerbjudande som är sant internt, trovärdigt externt, målgruppsanpassat, attraktivt förpackat och stöttar visionen. Men hur gör man och varför?
  • Tillvägagångssätt och verktyg för de olika initiativen inom attrahera, engagera, utveckla och behålla medarbetare.
  • Hur man får gehör för Employer Branding i organisationen.

Välkommen till ett seminarium om arbetsgivarmärkets personlighet, om drivkrafter som verkligen säljer er som arbetsgivare och er unika möjlighet att positionera ert erbjudande!

12 september FULLBOKAT

18 oktober FULLBOKAT