Selektering - metoden som effektiviserar din upphandling

Selektering är en metod som förtjänar mycket mer användning än vad som är fallet idag. Under seminariet förklaras hur metoden fungerar och när den kan vara lämplig att använda. Vi tar också upp konkreta fall och visar på hur metoden kan beskrivas i ett upphandlingsdokument.

Selektering passar vid upphandlingsförfaranden i två steg, såsom urvalsupphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling.

Under seminariet får du bland annat veta mer om Selekteringens främsta fyra fördelar:

1. Upphandlingen går att planera avseende tid, kostnad och resurser.
2. Upphandlingen kan i vissa fall utföras på kortare tid och/eller till lägre kostnad.
3. Upphandlingen utförs med bättre ”träffsäkerhet”.
4. Högre konkurrens uppnås.

Som bonus får du en kort introduktion till ett par mycket användbara utvärderingsmodeller, som du troligtvis inte har använt eller som du kanske inte ens hört talas om. Den ena är mycket enkel att använda vid konsultupphandlingar. Den andra är särskilt användbar då du inte har en aning om anbudens prisnivåer i kombination med att den är tålig mot "manipulation".

Talare är Mats Lindbäck, VD Rådhuset Upphandling AB och författare till ”Metodhandboken - upphandlarens praktiska guide för strategier, kravställning och utvärdering”. Han har stor erfarenhet som expert inom området utvärdering. Mats har genomfört fler än 100 upphandlingar och har under många år utbildat upphandlaren inom ett flertal stora inköpsorganisationer, som lyder under LOU.

Välkommen till ett seminarium om selektering som metod. Du får konkreta tips och idéer som ger dig en större verktygslåda inom hantverket att upphandla.

Datum: 23 november
Plats: Saturnus, lokal Mälaren, Hornsgatan 15, Stockholm
Tid: 08:30-09:45, frukost serveras från 08:00

Anmälan stängd - seminariet är fullbokat

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar