Artiklar om HR-tjänster

 • ÖLA 17 - SEKO

  med Löneavtal 17, Protokollanteckningar m.m.

 • HÖK 17 - Sveriges läkarförbund

  Huvudöverrenskommelse 17 om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera. Avtalet är tecknat med Sveriges läkarförbund.

 • ÖLA 17 - Transport

  med Löneavtal 17, Protokollsanteckningar m.m.

 • RiB

 • Prenumerera på nyhetsbrev

  Till HR- och chefsguiden Arbetsrätten erbjuder vi också ett nyhetsbrev. Som prenumerant får du aktuell och uppdaterad information om förändringar som sker i lagar, kollektivavtal och arbetsrätt och som är viktiga för dig att känna till.

 • Digitala HR-tjänster och kompetensförsörjning

  Vi erbjuder strategisk stöd i HR-processen och inom kompetensutveckling. Du får stöd i ditt arbete med att kvalitetssäkra HR-processerna och kompetensutveckling i form av kompetensstöd, systemstöd och tjänster. Våra systemstöd levererar ett väl förberett ramverk, rapportbibliotek med mera. Systemen är snabbt uppe hos er i era miljöer, endast en marginell anpassning måste göras.

 • KOM-KL - Överenskommelse om Omställningsavtal

  Det praktiska omställningsarbetet ska stödja och hjälpa en arbetstagare som omfattas av avtalet i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete genom att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser. Avtalets ekonomiska omställningsförmåner ger arbetstagaren en ekonomisk trygghet i omställningen.

 • Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

  I Lydelse fr o m 2016-01-01

 • KOLL på Lärarkompetensen?

  Idag använder fler än 35 kommuner LärarKOLL för kartläggning och analys av Lärarlegitimation och Lärarkompetens inom Förskolan, Grundskolan och Gymnasieskolan.

 • Kompetensprojekt i praktiken del 2

  Står du inför att initiera, leda, följa upp eller delta i ett kompetensprojekt och har behov av att ta fram en kompetensförsörjningsplan? tydligare koppling mellan strategier, mål och omvärldsbevakning till er operativa förmåga att utveckla rätt kompetens idag och i framtiden? Funderar ni på hur ni bäst utvecklar kompetensen, skapar en lärande kultur och får till ett mer varierat och digitalt lärande?

 • Talanginventering, ledarförsörjning och successionsplanering

  En av offentlig sektors största utmaningar är idag att attrahera, rekrytera, engagera och utveckla rätt kompetens. Konkurrensen om talangerna är stenhård och det råder en påtaglig brist på kompetens inom många yrken. Svårigheter att rekrytera har nu lett till en viss förskjutning av fokus från att rekrytera till att engagera, behålla och utveckla dem vi redan har. Efter diverse åtgärder som att organisera oss på bästa sätt, renodla våra roller och se över "vem som ska göra vad" så saknar många organisationer strategier för långsiktigt talangutveckling och kompetensförsörjning.

 • Ledarskapets grunder, att leda mig själv och att leda andra

  Under utbildningen ledarskapets grunder som består av två delar "att leda mig själv och att leda andra" får du lära dig hur du kan bli mer effektiv och bättre på att leda dig själv och andra. Du får verktyg och metoder som hjälper dig att bli bättre på att fokusera, prioritera, coacha och delegera.

 • Vår nya roll och uppdrag

  Vår nya roll och uppdrag innebär att vi kommer att lägga ett betydligt större fokus på att leverera ett mer objektivt HR-stöd till kommuner och landsting utifrån de behov och önskemål vi på olika sätt tagit del av i våra kontakter. Vi vill ytterligare stärka våra band till ägaren och till den medlemsservice som kansliet på SKL står för och vårt operativa samarbete förväntas öka.

 • Utbildning inom strategisk HR

  Vi håller grund- och fördjupningskurser inom strategisk HR och kompetensförsörjning. Våra kurser håller alltid hög kvalitét liksom våra lärare som alla har mångårig praktiskt och teoretisk kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet inom HR-området en kurs som passar din nivå.

 • KOM-KL - Överenskommelse om Omställningsavtal

  Det praktiska omställningsarbetet ska stödja och hjälpa en arbetstagare som omfattas av avtalet i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete genom att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser. Avtalets ekonomiska omställningsförmåner ger arbetstagaren en ekonomisk trygghet i omställningen.

 • Bilaga L till AB 17

 • HR- och chefsguiden Arbetsrätten

  HR- och chefsguiden Arbetsrätten är en lag- och avtalsdatabas samt en chefsguide som enkelt kan kopplas till organisationens intranät eller liknande. Den ger dig stöd inom området arbetsrätt i form av lagar, avtal, AD-domar, förordningar, författningar, vägledning och nyhetsinformation från institutioner och myndigheter. Juni 2016 bytte tjänsten namn och hette tidigare Infobank.

 • Nya lagar och förordningar inom HR-området

  SKL Kommentus erbjuder offentlig sektor tjänster och produkter som stödjer och effektiviserar verksamheten inom HR-området. Det handlar om olika HR-tjänster i form av webbtjänster och IT-stöd, tryckta blanketter och specialprodukter och tryckta lagar och avtal som rör den kommunala verksamheten.

 • Artiklar inom HR-området

  Här samlar vi artiklar som vi skriver om våra utbildningar eller tjänster inom HR-området.

 • Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

  I Lydelse fr o m 2016-01-01

 • HÖK T - AkademikerAlliansen

  I lydelse fr o m 2016-05-01

 • Specialbestämmelser Läkare

  Specialbestämmelser för läkar inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta, bilaga 3 till HÖK 17

 • PAN 16

  I lydelse fr o m 2017-05-01

 • SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept för kompetensbaserad rekrytering med Webcruiter

  SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

 • Hur bygger man organisation i en flyktig och tvetydig värld?

  Hur ska kommuner och landsting attrahera framtidens medarbetare?
  Lär av den amerikanska militärens erfarenheter från Irak.
  Det var rådet vid ett fullsatt inspirationsseminarium på SKL Kommentus.

 • RiB

 • Specialbestämmelser Läkare

  Specialbestämmelser för läkar inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta, bilaga 3 till HÖK 17

 • ÖLA 17 - Transport

  med Löneavtal 17, Protokollsanteckningar m.m.

 • ÖLA 17 - Fastighets

  med Löneavtal 17, Protokollanteckningar m.m.

 • PAN 16

  I lydelse fr o m 2017-05-01

 • Bilaga E till AB 17

 • HÖK 17 - Sveriges läkarförbund

  Huvudöverrenskommelse 17 om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera. Avtalet är tecknat med Sveriges läkarförbund.

 • Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

  I lydelse fr o m 2017-01-01

 • Infobank har bytt namn

  Infobank Arbetsrätten har bytt namn till SKL Kommentus Arbetsrätten HR- och Chefsguiden. Samtidigt har vi gjort flera förbättringar i verktyget för att tydliggöra innehåll och tillgänglighet.

 • Bilaga E till AB 17

 • Bilaga L till AB 17

 • Bilaga J till AB 17

 • Bilaga J till AB 17

 • Nyutveckling av plattform för HR- & Chefsguiden 3.0

  Utvecklingen avser vår plattform SKL Kommentus Arbetsrätten som består av en HR- och chefsguide. Tjänsten är en portallösning som ger stöd i ett hållbart ledarskap för organisationens HR och chefer i frågor som rör medarbetare, lön och anställning med mera.

  På den här sidan kommer vi löpande att informera och hålla er uppdaterade om vad som händer och hur arbetet fortskrider.

  Du som är användare av HR- & Chefsguiden redan idag kommer kontinuerligt att får information via vårt nyhetsbrev.

 • Employer Branding 3.0 - Konsten att sälja in organisationens själ

  Idag har Employer Branding kommit att bli konsten att sälja sin själ som arbetsgivare och att marknadsföra en attraktiv helhet som klarar transparensen. Kan man kommunicera denna äkthet som arbetsgivare är mycket vunnet. Men hur gör man? Vad finns det för goda exempel och vilka utmaningar står för dörren?

 • ÖLA 17 - Fastighets

  med Löneavtal 17, Protokollanteckningar m.m.

 • ÖLA 17 - SEKO

  med Löneavtal 17, Protokollanteckningar m.m.

 • AB - Allmänna bestämmelser

  I lydelse fr o m 2016-05-01

 • Våra aktiviteter

  Här kan du anmäla dig till våra seminarier, utbildningar och övriga aktiviteter.

 • Att bli en kompetent kravställare av kompetens

  Att bli en kompetent kravställare av kompetens är en del i processen att uppnå en effektiv kompetensförsörjning. När man har en effektiv kompetensförsörjning kan man omsätta bland annat omvärldsutveckling, verksamhetsplan och verksamhetsutveckling till kompetenskrav.

 • Anmäl intresse för presentation

  Har du frågor eller önskar en presentation av våra tjänster, fyll i webbformuläret och skicka in det till oss så kontaktar vi dig.

 • PAN 16 - Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

  I lydelse fr o m 2016-05-01

 • Pactas löneavtal ÖLA 16

  I webbutiken säljer vi numera även Pactas tryckta löneavtal.

 • Så blir kompetensförsörjning en värdefull del av det strategiska arbetet!

  Vi har nöjet att som huvudsponsor vid HR NU 2015 bjuda in dig till vårt seminarium.

  Besök oss på HR NU den 22 - 23 april 2015, Kista Science Tower, ett event med fokus på HR i offentlig sektor.

 • Webbaserad utbildning i systematisk uppföljning för chefer i socialtjänsten

  Intresset för uppföljning i socialtjänsten har skiftat från kostnadsuppföljningar till att se värdet med att följa upp hur det går. Socialstyrelsen och utbildningsföretaget Xtractor arbetar därför med att ta fram en webbaserad utbildning i systematisk uppföljning som lanseras våren 2015.