Socialtjänst

För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

Ansökan

Artikelnr: 281001 Finns i lager
10-49 st
28,60 kr/st
50-99 st
14,20 kr/st
100-499 st
8,45 kr/st
500-999 st
6,75 kr/st
1000 > st
5,95 kr/st

Totalt: 286,00 kr

Avtal - ersättning

Artikelnr: 728621 Finns i lager
10-49 st
31,70 kr/st
50-99 st
15,85 kr/st
100-499 st
8,45 kr/st
500-999 st
6,75 kr/st
1000 > st
5,95 kr/st

Totalt: 317,00 kr

Avtal - familjehem

Artikelnr: 728514 Finns i lager
10-49 st
53,35 kr/st
50-99 st
26,65 kr/st
100 > st
14,05 kr/st

Totalt: 533,50 kr

Avtal - kontaktperson/-familj

Artikelnr: 728555 Finns i lager
10-49 st
53,25 kr/st
50-99 st
26,65 kr/st
100-499 st
14,05 kr/st
500-999 st
11,30 kr/st
1000 > st
9,70 kr/st

Totalt: 532,50 kr

Avtal om personlig assistans

Artikelnr: 708060 Finns i lager
10-49 st
31,70 kr/st
50-99 st
15,85 kr/st
100-499 st
8,45 kr/st
500-999 st
6,75 kr/st
1000 > st
5,95 kr/st

Totalt: 317,00 kr

Avtal om sjuklöneersättning

Artikelnr: 728004 Finns i lager
10-49 st
31,70 kr/st
50-99 st
15,85 kr/st
100-499 st
8,45 kr/st
500 > st
6,75 kr/st

Totalt: 317,00 kr

Begäran

Artikelnr: 708045 Finns i lager
10-49 st
31,70 kr/st
50-99 st
15,85 kr/st
100-499 st
8,45 kr/st
500-999 st
6,75 kr/st
1000 > st
5,95 kr/st

Totalt: 317,00 kr

Bekräftelse på anmälan

Artikelnr: 709068 Finns i lager
10-49 st
30,80 kr/st
50-99 st
15,40 kr/st
100-499 st
8,05 kr/st
500-999 st
6,50 kr/st
1000 > st
5,45 kr/st

Totalt: 308,00 kr

Beräkningsunderlag

Artikelnr: 728613 Finns i lager
10-49 st
33,10 kr/st
50-99 st
17,25 kr/st
100-499 st
9,85 kr/st
500-999 st
8,20 kr/st
1000 > st
7,35 kr/st

Totalt: 331,00 kr

Beslut

Artikelnr: 728605 Finns i lager
10-49 st
31,70 kr/st
50-99 st
15,85 kr/st
100-499 st
8,45 kr/st
500-999 st
6,75 kr/st
1000 > st
5,95 kr/st

Totalt: 317,00 kr