Arbetsrätt

Här hittar du trycka kollektivavtal inom området arbetsrätt som exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsskydd, ledighet, diskriminering och arbetsmiljö. Avtalen består av tryckta häften som du kan samla i avtalspärm 1. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

Avtalen inom arbetsrätt är sorterade i bokstavsordning.

AML

Artikelnr: 3113508 Finns i lager
1-9 st
101,00 kr/st
10-99 st
92,00 kr/st
100 > st
81,00 kr/st

Totalt: 101,00 kr

ATL

Artikelnr: 3113604 Finns i lager
1-9 st
70,00 kr/st
10-99 st
65,00 kr/st
100 > st
56,00 kr/st

Totalt: 70,00 kr

Diskrimineringslag

Artikelnr: 3113005 Finns i lager
1-9 st
70,00 kr/st
10-99 st
65,00 kr/st
100 > st
56,00 kr/st

Totalt: 70,00 kr

Föräldraledighetslag

Artikelnr: 3111708 Finns i lager
1-9 st
65,00 kr/st
10-99 st
56,00 kr/st
100 > st
53,00 kr/st

Totalt: 65,00 kr

KAF

Artikelnr: 2640601 Finns i lager
1-9 st
58,00 kr/st
10-99 st
53,00 kr/st
100 > st
47,00 kr/st

Totalt: 58,00 kr

KAN-KL

Artikelnr: 3110801 Finns i lager
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
80,00 kr/st
100 > st
71,00 kr/st

Totalt: 88,00 kr

KHA

Artikelnr: 3110601 Finns i lager
1-9 st
83,00 kr/st
10-99 st
74,00 kr/st
100 > st
66,00 kr/st

Totalt: 83,00 kr

Lag och förordning om totalförsvarsplikt

Artikelnr: 3111203 Finns inte i lager
1-9 st
101,00 kr/st
10-99 st
92,00 kr/st
100 > st
81,00 kr/st

Totalt: 101,00 kr

Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Artikelnr: 3114202 Finns i lager
1-9 st
58,00 kr/st
10-99 st
50,00 kr/st
100 > st
47,00 kr/st

Totalt: 58,00 kr

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Artikelnr: 3113301 Finns i lager
1-9 st
58,00 kr/st
10-99 st
50,00 kr/st
100 > st
47,00 kr/st

Totalt: 58,00 kr