Pågående utveckling av HR- & Chefsguiden 3.0

Utvecklingen avser vår plattform SKL Kommentus Arbetsrätten som består av en HR- och chefsguide. Tjänsten är en portallösning som ger stöd i ett hållbart ledarskap för organisationens HR och chefer i frågor som rör medarbetare, lön och anställning med mera.

På den här sidan kommer vi löpande att informera och hålla er uppdaterade om vad som händer och hur arbetet fortskrider.

Du som är användare av HR- & Chefsguiden redan idag kommer kontinuerligt att får information via vårt nyhetsbrev.