Vår nya roll och uppdrag

Vår nya roll och uppdrag innebär att vi kommer att lägga ett betydligt större fokus på att leverera ett mer objektivt HR-stöd till kommuner och landsting utifrån de behov och önskemål vi på olika sätt tagit del av i våra kontakter. Vi vill ytterligare stärka våra band till ägaren och till den medlemsservice som kansliet på SKL står för och vårt operativa samarbete förväntas öka.

För att vi ska ges möjlighet att utveckla detta uppdrag i samarbete och förtroende med kommuner och landsting behöver vi skapa ett större oberoende till externa aktörer, varför SKL Kommentus avslutar de nu pågående samarbetena med Edge HR och Webcruiter. Det innebär att vi inte längre kommer att erbjuda tjänsterna KOLL Talent Management och Webcruiters rekryteringsverktyg.

Mer objektivt stöd till kommuner och landsting

Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda digitala lösningar som stöd till HR-arbetet inom kommuner och landsting, genom att förbättra och utveckla vår plattform för juridiskt stöd i avtal och arbetsrätt till specialister och chefer.

Ökad satsning på kompetensutveckling

Vi kommer att ytterligare satsa på kompetensutveckling i form av kurser, utbildningar, seminarier och på annat sätt utveckla och erbjuda relevant stöd i viktiga HR-beslut.